Coachen met behulp van paarden

Ben je op zoek naar reflectie, ontwikkeling en groei? Kun je met humor naar jezelf kijken? En durf je je voelende vermogen in te zetten? 

Moet jij aan verwachtingen van anderen voldoen? Vind je het moeilijk om besluiten te nemen?  In contact met het paard en jezelf kom je vrijwel direct tot de kern van de vraag. Door middel van ervaringsgericht leren en de feedback van het paard ontstaat bewustwording.

 

Waarom met paarden?

Tijdens de omgang met paarden komen allerlei zaken die we in het dagelijks leven tegenkomen op een natuurlijke manier aan de orde: non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen. Tijdens het uitvoeren van activiteiten met paarden in de coachsessie ontstaan daardoor vaak als vanzelf vergelijkbare situaties met het dagelijks leven.

 

Een paard is een expert in het lezen van lichaamstaal en uitermate gevoelig voor het gedrag en de belevingswereld van de ander. Paarden zijn zeer vergevingsgezind en zullen de ander steeds opnieuw oordeelloos tegemoet treden. Paarden leven in het hier en nu, ze tobben niet over gebeurtenissen in het verleden en maken zich geen zorgen over wat er morgen en overmorgen allemaal kan gebeuren. Ze reageren daardoor direct en volstrekt neutraal.

 

Ervaren, experimenteren, reflecteren, toepassen

Een coachsessie met paarden is ervaringsgericht. Door te experimenteren én daarna te reflecteren ontstaat een betekenisvolle leerervaring. Deze ervaring kun je later toepassen op nieuwe situaties. Leren door te doen is dus zeer effectief.

Teams.

Voor een team collega's, partners, ouder-kind.

Hoe is de communicatie onderling en het vertrouwen naar elkaar. Samen met de paarden gaan we op onderzoek. Wat zijn de kwaliteiten van jullie samenwerking en waar lopen jullie tegenaan.

 

Wil je een afspraak maken of heb je een vraag? Neem dan contact op.

 

Marjolijn is gecertificeerd Equine Assisted Coach, aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)